قرمز سبز آبي خاکستري
[ و از او پرسيدند عدل يا بخشش كدام بهتر است ؟ فرمود : ] عدالت كارها را بدانجا مى‏نهد كه بايد و بخشش آن را از جايش برون نمايد . عدالت تدبير كننده‏اى است به سود همگان ، و بخشش به سود خاصگان . پس عدل شريفتر و با فضيلت‏تر است . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت